ACTE campus.acte.cat

Alta d'usuari/ària

Per participar a les activitats d'ACTE us heu de donar d'alta. Després d'omplir el formulari rebreu un missatge amb les instruccions per escollir la contrasenya.

Les dades marcades amb * són obligatories. Abans de desar les dades, assegureu-vos que tota la informació és correcta. Si us plau, utilitzeu les normes ortogràfiques (majúscules, minúscules i accentuació).

Si us inscriviu a una activitat de formació, les vostres dades personals seran cedides al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal que constin al registre de certificats.

D'acord amb la legislació vigent podeu revisar o cancel·lar les vostres dades en qualsevol moment. Contacteu amb escolaestiu@acte.cat